Rekabet koşullarının youn yaşandığı günümüzde hemen her sektörde firmaların uzun uğraşlar ve maliyet ile